Equpiment

High temperature differential scanning calorimeter

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za sintezu i proizvodnju materijala

Kontakt osoba: Dr. sc. Damir Kralj

Diferencijalna pretražna kalorimetrijska analiza u širokom rasponu temperatura. Rad s dvije pećnice: 1. pećnica od bakra s minimalnim temperaturnim rasponom od -150 do 500 °C 2. pećnica od silicijeva karbida s minimalnim temperaturnim rasponom od 25 °C do 1600 °C.

Mikroskop atomskih sila (AFM) vezan s invertnim fluorescencijskim mikroskopom

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za biooslikavanje

Kontakt osoba: Dr. sc. Tea Mišić Radić

BIO-AFM omogućava strukturnu i nanomehaničku karakterizaciju bioloških uzoraka u nativnim uvjetima s mogućnošću preklapanja AFM slike i slike fluorescencijskog mikroskopa.

Niskotemperaturna fotoluminiscencija i elektroluminiscencija

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za fotoniku

Kontakt osoba: Dr. sc. Ivana Capan

Mjerenje fotoluminiscencije i elektroluminiscencije na širokom rasponu temperatura.

Plinski kromatograf - spektrometar masa GC-ICP-QQQ

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za biokemiju i analitiku

Kontakt osoba: Dr. sc. Željka Fiket

Plinski kromatograf (GC) vezan na trostruki kvadrupolni spektrometar masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-QQQ) za analizu elementnog sastava različitih vrsta uzoraka.

Powder X-Ray Diffractometer - Empyrean

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za karakterizaciju

Kontakt osoba: dr. sc. Josip Bronić

Oprema za snimanje difraktograma na praškastim uzorcima, analiza difraktograma

Scanning Mobility Particle Sizer

Znanstvena platforma: MareNV

Jedinica: Istraživačka postaja Martinska

Kontakt osoba: Dr. sc. Sanja Frka Miloslavljević

Skenirajući sustav za određivanje veličine lebdećih čestica zraka-aerosola (Scanning Mobility Particle Sizer).

SeqStudio Genetic Analyzer

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za naprednu dijagnostiku

Kontakt osoba: Dr. sc. Nikolina Škrobot Vidaček

4-kapilarni stacionarni sustav za određivanje slijeda nukleotida u molekuli DNA i određivanje dužine fragmenata DNA primjenom Sangerove tehnologije.

Simultaneous Thermal Analyzer (STA/TGA-DSC)

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za sintezu i proizvodnju materijala

Kontakt osoba: Dr. sc. Damir Kralj

Simultana termička analiza: termogravimetrija i diferencijalna pretražna kalorimetrija s detekcijom plinova spomoću kvadrupolne masene spektrometrije i infracrvene spektroskopije.

Tekućinski kromatograf s detektorom niza dioda i fluorescencijskim detektorom za kvantitativnu i kvalitativnu analizu kiralnih spojeva

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Lidija Brkljačić

Oprema za separaciju kiralnih spojeva.

Tekućinski kromatograf sa detektorom s nizom dioda i spektrometrom masa (jednostruki kvadrupol) za kvalitativnu i kvantitativno analizu organskih spojeva

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Lidija Brkljačić

Oprema za kvalitativnu i kvantitativnu analizu organskih spojeva.

Transmisijski elektronski mikroskop JEOL JEM-1400 Flash

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za biooslikavanje

Kontakt osoba: Dr. sc. Hrvoje Fulgosi

Transmisijski elektronski mikroskop koristi se za pregledavanje ultrastruktura bioloških uzoraka, analizu uzoraka dobivenih istraživanjima u kemiji, kao i za morfološke analize novih materijala. Uzorci se mogu pregledavati direktno, ako su dovoljno kontrastni i stabilni, kontrastirani, sjenčani teškim metalima, ili kao ultratanki prerezi dodatno kontrastirani.

Trioptics OptiCentric 101

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za fotoniku

Kontakt osoba: Dr. sc. Martin Lončarić

Mjerni sustav za geometrijsko-optičke parametre optičkih elemenata

Vezani sustav tekućinskog kromatografa visoke djelotvornosti i spektrometra masa s induktivno spregnutom plazmom

Znanstvena platforma: MarEnv

Jedinica: Jedinica za biokemiju i analitiku

Kontakt osoba: Dr. sc. Zrinka Dragun

Vezani sustav tekućinskog kromatografa visoke djelotvornosti i spektrometra masa s induktivno spregnutom plazmom.

Visokodjelotvorni tekućinski kromatograf za kiralne separacije

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Irena Dokli

Oprema za određivanje čistoće spojeva i analizu reakcijskih smjesa.

Visokotlačni tekućinski kromatograf s autosamplerom

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Irena Dokli

Oprema za određivanje čistoće spojeva i analizu reakcijskih smjesa.

X-ray single crystal diffractometer Rigaku Synergy S

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Zoran Štefanić

Oprema za za difrakciju rendgenskih zraka na jediničnom kristalu (monokristalu)

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.
Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.