Equpiment

Autolab PGSTAT 128N

Znanstvena platforma: MarEnv

Jedinica: Jedinica za biokemiju i analitiku

Kontakt osoba: dr. sc. Dario Omanović

Elektrokemijski sustav: modularni potenciostat/galvanostat model Autolab PGSTAT128N ili Autolab PGSTAT204 s pripadajućom automatskom elektrodom VA 663. Univerzalni elektrokemijski instrument za različite svrhe.

Fluorescentni mikroskop Axio Observer

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za biotehnologiju

Kontakt osoba: dr. sc. Ksenija Zahradka

Fluorescentni invertni mikroskop, s ugrađenom fluorescencom za promatranje bakterijskih i eukariotskih stanica i njihovih fluorescentno obilježenih struktura i makromolekula.

High temperature differential scanning calorimeter

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za sintezu i proizvodnju materijala

Kontakt osoba: Dr. sc. Damir Kralj

Differential scanning calorimetric analysis in a broad temperature range. Work with two furnaces: 1. a copper oven with a minimum temperature range -150 °C to 500 °C 2. Silicon carbide furnace with a minimum temperature range 25 °C to 1600 °C.

Ionski kromatograf Metrohm 930 Compact IC Flex

Znanstvena platforma: MarEnv

Jedinica: Jedinica za biokemiju i analitiku

Kontakt osoba: dr. sc. Dario Omanović

Ionski kromatograf za analizu aniona u vodenim otopinama.

Mikroskop atomskih sila (AFM) vezan s invertnim fluorescencijskim mikroskopom

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za biooslikavanje

Kontakt osoba: Dr. sc. Tea Mišić Radić

BIO-AFM omogućava strukturnu i nanomehaničku karakterizaciju bioloških uzoraka u nativnim uvjetima s mogućnošću preklapanja AFM slike i slike fluorescencijskog mikroskopa.

Multimodalni mikroskopijski sustav za snimanje živih stanica Dragonfly

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za biooslikavanje

Kontakt osoba: dr. sc. Igor Weber

Multimodalni mikroskopijski sustav za snimanje živih stanica - konfokalna mikroskopija s rotirajućim diskom, TIRF mikroskopija, superrezolucijska mikroskopija živih stanica, moduli za fotomanipulaciju i lasersku ablaciju.

Niskotemperaturna fotoluminiscencija i elektroluminiscencija

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za fotoniku

Kontakt osoba: Dr. sc. Ivana Capan

Mjerenje fotoluminiscencije i elektroluminiscencije na širokom rasponu temperatura.

Plinski kromatograf - spektrometar masa GC-ICP-QQQ

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za biokemiju i analitiku

Kontakt osoba: dr. sc. Martina Furdek Turk

Plinski kromatograf (GC) vezan na trostruki kvadrupolni spektrometar masa uz induktivno spregnutu plazmu (ICP-QQQ) za analizu elementnog sastava i specijaciju organometalnih spojeva različitih vrsta uzoraka.

Plinski kromatograf s detektorom spektrometrije mase

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Ivana Antol

Oprema za određivanje čistoće spojeva i analizu reakcijskih smjesa.

Plinski kromatograf s plameno ionizacijskim detektorom

Oprema za kvalitativnu i kvantitativnu analizu organskih spojeva.

Powder X-Ray Diffractometer - Empyrean

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za karakterizaciju

Kontakt osoba: dr. sc. Josip Bronić

Bragg-Brentano optics with sample changer, high temperature camera (HTK1200 - up to 1200 C), SAX modul, GI modul.

Scanning Mobility Particle Sizer

Znanstvena platforma: MareNV

Jedinica: Istraživačka postaja Martinska

Kontakt osoba: Dr. sc. Sanja Frka Miloslavljević

The Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS™) spectrometer is a nanoparticle sizer capable of measuring the size distribution of airborne submicron particles with accuracy and precision. It combines electrical mobility sizing with single-particle counting to deliver nanoparticle concentrations in discrete-size channels.

SeqStudio Genetic Analyzer

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za naprednu dijagnostiku

Kontakt osoba: Dr. sc. Nikolina Škrobot Vidaček

4-kapilarni stacionarni sustav za određivanje slijeda nukleotida u molekuli DNA i određivanje dužine fragmenata DNA primjenom Sangerove tehnologije.

Simultaneous Thermal Analyzer (STA/TGA-DSC)

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za sintezu i proizvodnju materijala

Kontakt osoba: Dr. sc. Damir Kralj

Simultana termička analiza: termogravimetrija i diferencijalna pretražna kalorimetrija s detekcijom plinova spomoću kvadrupolne masene spektrometrije i infracrvene spektroskopije.

Spektrofluorimetar - HORIBA Aqualog

Znanstvena platforma: MarEnv

Jedinica: Jedinica za biokemiju i analitiku

Kontakt osoba: dr. sc. Dario Omanović

Spektrofluorometar  dizajniran prvenstveno za analizu organske tvari u prirodnim vodama. CCD detektor.

Spregnuti sustav tekućinske kromatografije i tandemne spektrometrije masa XEVO TQ-XS

Spregnuti sustav tekućinske kromatografije i tandemne spektrometrije masa namijenjen multirezidualnoj analizi tragova organskih zagađivala u okolišnim uzorcima.

Sustav za depoziciju tankih filmova magnetronskim rasprašenjem ElettroRava

Sustav je namijenje pripravi tankih filmova metodom magnetronskog rasprašenja i opremljen je sa 6 magnetrona. Uređaj omogućava pripravljanje različitih (metalnih, poluvodičkih, dielektričnih, metastabilnih itd.) materijala u širokom rasponu sastava i struktura postupcima depozicije, kodepozicije, sekvencijalne depozicije i reaktivne depozicije na različite podloge.

Sustav za gel-elektroforezu u pulsirajućem polju (PFGE)

Znanstvena platforma: BioMed

Kontakt osoba: dr. sc. Ksenija Zahradka

Uređaj omogućuje precizno razdvajanje velikih molekula DNA (veličine megabaza ili cijelih kromosoma) i malih molekula DNA (veličine kilobaza) u gelu agaroze temeljem izmjene električnog polja između prostorno udaljenih parova elektroda.

Tekućinski kromatograf s detektorom niza dioda i fluorescencijskim detektorom za kvantitativnu i kvalitativnu analizu kiralnih spojeva

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Lidija Brkljačić

Oprema za separaciju kiralnih spojeva.

Tekućinski kromatograf sa detektorom s nizom dioda i spektrometrom masa (jednostruki kvadrupol) za kvalitativnu i kvantitativno analizu organskih spojeva

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Lidija Brkljačić

Oprema za kvalitativnu i kvantitativnu analizu organskih spojeva.

TissueLyser LT

Znanstvena platforma: MarEnv

Kontakt osoba: Dr. sc. Irena Vardić Smrzlić

Tissue Lyser LT je homogenizator koji omogućuje istodobno razbijanje i homogenizaciju bioloških uzoraka velikom brzinom pokreta u epruvetama s kuglicama te na taj način priprema uzorke za daljnje automatizirano ili manualno izdvajanje nukleinskih kiselina i proteina.

Transmisijski elektronski mikroskop JEOL JEM-1400 Flash

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za biooslikavanje

Kontakt osoba: Dr. sc. Hrvoje Fulgosi

Transmisijski elektronski mikroskop koristi se za pregledavanje ultrastruktura bioloških uzoraka, analizu uzoraka dobivenih istraživanjima u kemiji, kao i za morfološke analize novih materijala. Uzorci se mogu pregledavati direktno, ako su dovoljno kontrastni i stabilni, kontrastirani, sjenčani teškim metalima, ili kao ultratanki prerezi dodatno kontrastirani.

Trioptics OptiCentric 101

Znanstvena platforma: TechMat

Jedinica: Jedinica za fotoniku

Kontakt osoba: Dr. sc. Martin Lončarić

Measurement system for geometrical-optics parameters of optical elements.

Uređaj za PCR u stvarnom vremenu

Znanstvena platforma: BioMed

Kontakt osoba: dr. sc. Vesna Musani

Vario PYRO cube (C/N/S/O/H) – isoprime precisION (IRMS) – iso TOC cube analizator

Analitički modularni sustav koji podrazumijeva elementarni (C/N/S/O/H) i TOC analizator za određivanje koncentracija elemenata u krutim odnosno tekućim uzorcima; spajanjem na IRMS jedinicu omogućuje se mjerenje izotopnih omjera 13C/12C,e 15N/14N, 34S/32S, 18O/16O I 2H/1H.

Vezani sustav tekućinskog kromatografa visoke djelotvornosti i spektrometra masa s induktivno spregnutom plazmom

Znanstvena platforma: MarEnv

Jedinica: Jedinica za biokemiju i analitiku

Kontakt osoba: Dr. sc. Zrinka Dragun

Vezani sustav tekućinskog kromatografa visoke djelotvornosti i spektrometra masa s induktivno spregnutom plazmom.

Visokodjelotvorni tekućinski kromatograf za kiralne separacije

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Irena Dokli

Oprema za određivanje čistoće spojeva i analizu reakcijskih smjesa.

Visokotlačni tekućinski kromatograf s autosamplerom

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Irena Dokli

Oprema za određivanje čistoće spojeva i analizu reakcijskih smjesa.

X-ray single crystal diffractometer Rigaku Synergy S

Znanstvena platforma: BioMed

Jedinica: Jedinica za kemijsku i biokemijsku analizu

Kontakt osoba: dr. sc. Zoran Štefanić

Rigaku XtaLAB Synergy-S is an X-ray diffractometer for X-ray diffraction on a single crystal.

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.
Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.