Centar za animalne modele

Unatoč iznimnim naprecima u računalnim metodama i in vitro testiranju na stanicama ljudi, testiranje na životinjama i dalje ostaje nužnost za bolje razumijevanje kako smanjiti patnju ljudi. Biomedicinska istraživanja oslanjaju se na korištenje in vivo modela kralježnjaka za rješavanje pitanja biološke, medicinske, ekološke i biotehnološke važnosti.

Međunarodno konkurentna istraživanja trebaju pristup eksperimentalnom sustavu namijenjenom za provedbu raznih in vivo eksperimenata s modelnim organizmima. Izvješće Europske komisije za 2012. godinu pokazuje da su miševi (60,9%) i štakori (13,9%) daleko najčešće korištene vrste u takvim istraživanjima. Više od 60% životinja korišteno je za istraživanje i razvoj u području humane medicine, veterinarske medicine i stomatologije te temeljnih bioloških istraživanja. Porast potražnje za in vivo (eko)toksikološkim ispitivanjima posljedica je usklađivanja s relevantnim propisima EU-a

Istraživanja mora i okoliša također trebaju eksperimentalne sustave namijenjene za provođenje eksperimenata in vivo s različitim modelnim organizmima. Trenutno postoji nedostatak sličnih jedinica, kako na nacionalnoj razini, tako i u regiji Zapadnog Balkana.  

Kao odgovor na brzo rastuću potražnju EU-a za korištenjem malih laboratorijskih životinja umjesto tradicionalnih modela istraživanja sisavaca (miševi, štakori, kunići, psi, primati), te uz međunarodno standardizirane (eko) toksikološke metode koje se rutinski mogu provoditi u objektu poseban naglasak bit će stavljen na uspostavljanje metodologije funkcionalne genomike zebrice. Riba zebrica je organizam koji se sve više koristi u biomedicinskim i ekološkim istraživanjima.

Male laboratorijske ribe, kao što je riba zebrica (Danio rerio), lako se razmnožavaju u velikom broju na relativno malom laboratorijskom području, imaju brzi reproduktivni ciklus, transparentne su tijekom ranog razvoja i imaju puni slijed genoma. Oni također pružaju velike mogućnosti za razvoj lijekova i toksikološka istraživanja. Kao rezultat toga, svjetska potražnja za ribom kao idealnim eksperimentalnim modelima za istraživanja na kralježnjacima brzo raste.

Zebrica je posebno postala važna alternativa za sisavce za laboratorijska istraživanja u skladu s direktivama EU-a 1986/609 /EC i 2010/63/EU. Konačno, brojni protokoli za toksikološka ispitivanja na velikom mjerilu i alati za molekularno-biološku funkcionalnu genomiku uspostavljeni su i lako dostupni za zebrice (kemijska mutageneza, mirkočipovi, transgene životinje).

Ova stranica koristi kolačiće. Neki od tih kolačića nužni su za ispravno funkcioniranje stranice, dok se drugi koriste za praćenje korištenja stranice radi poboljšanja korisničkog iskustva.
Za više informacija pogledajte naše uvjete korištenja.

  • Kolačići koji su nužni za ispravno funkcioniranje stranice. Moguće ih je onemogućiti u postavkama preglednika.